Heeft u een vraag over de sanering van de Winterbeek?

De OVAM, de VMM en Tessenderlo Group zetten hun schouders onder de sanering van de vallei van de Winterbeek.

Een vraag over de sanering van de Winterbeek?

Bel gratis 1700. Zij maken je wegwijs binnen de Vlaamse overheid. Elke werkdag van 9 tot 19u.

Of mail naar winterbeek@ovam.be

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

De OVAM heeft meer dan 30 jaar ervaring met de sanering en de aanpak van verontreinigde landbodems en 10 jaar ervaring met het onderzoek en sanering van verontreinigde waterbodems.

De OVAM stelt de erkende bodemsaneringsdeskundige aan die de saneringswerken ter hoogte van deze waterloop begeleidt.

Samen met de VMM stelt de OVAM per deeltraject een aannemer aan om de saneringswerken uit te voeren ter hoogte van deze waterloop.

015 284 138
info@ovam.be
www.ovam.be

Vlaamse Milieumaatschappij

De VMM beheert de Winterbeek en heeft veel kennis en ervaring met de monitoring van waterlopen (incl. waterbodems), het ruimen van waterbodems en de ecologische inrichting van waterlopen en valleigebieden.

Bij de sanering van de Winterbeek begeleidt de VMM het ruimen van de waterloop en de inrichting van 6 slibvangen.

1700
info@vmm.be
www.vmm.be

Tessenderlo Group

Tessenderlo Group zal instaan voor de berging van het verontreinigde slib en aarde. Ze richtte daarvoor de site ‘Kepkensberg’ op om de verontreinigde (water)bodems op een duurzame en veilige manier op te slaan.