Infomarkt sanering Winterbeek op 5 september 2018.

  • 5 juli 2018

Infomarkt sanering Winterbeek – 5 september 2018

Het openbaar onderzoek is gestart voor de sanering van de Winterbeek en de gronden langs de waterloop in het deelgebied Molenstede en Kraanrijk. Op 5 september ben je van harte welkom op de infomarkt in ontmoetingscentrum ’t Molenhuis, waar we de plannen toelichten.

Na de saneringswerken in het eerste deelgebied Schoesters Vliet en Meilrijk en de werken die in mei gestart zijn in Rietbroek en Dassenaarde, starten we nu met de voorbereiding van de sanering van het derde deelgebied: Molenstede en Kraanrijk. Daar zullen de saneringswerken in de loop van 2019 starten.

Ben je eigenaar of gebruiker van een van de te saneren gronden? Of gewoon geïnteresseerd? Op 5 september kan je op een infomarkt bij de experten van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) terecht met al je vragen.

De saneringswerken in en langs de Winterbeek zijn gestart in 2017 en worden afgerond in 2021. Het einddoel is een propere Winterbeek met nieuwe kansen voor natuur en landbouw in het valleigebied én een veilige leefomgeving voor de bewoners en recreanten.  Voor dit saneringsproject slaan de VMM, de OVAM en Tessenderlo Group de handen in elkaar.

Praktische info:

  • 5 september 2018 – doorlopend van 15u tot 19u.
  • Ontmoetingscentrum  ’t Molenhuis, dorpsstraat 45 3294 Molenstede

 

Blijf je graag op de hoogte van de geplande saneringswerken in Molenstede en Kraanrijk? Schrijf je dan in op de mailinglijst.